Hlavní kategorie » PROUDOVÉ CHRÁNIČE

PF6-40/4/003 (286508) Proudový chránič 40A 4P 30mA 6Ka EATON (MOELLER)

Proudové chrániče PF6
• Lze použít pro základní nebo doplňkovou ochranu
osob před úrazem elektrickým proudem
(IΔn ≤ 30 mA), pro doplňkovou ochranu při
poruše (IΔn > 30 mA) nebo pro ochranu majetku
před vznikem požáru (IΔn ≤ 300 mA)
• Jmenovitá podmíněná zkratová odolnost 6 kA
• Strana síťového připojení je libovolná – možnost
volby přívodních / vývodních svorek
• Funkce přístroje není závislá na poloze
• Signalizace stavu vypnuto – zapnuto
• Dvojí funkce svorek – hlavičkové / třmenové
• Volná svorka při použití propojovací lišty
• 4pólový chránič může být použit i jako 2pólový
nebo 3pólový
• Zkušební tlačítko T musí být aktivováno jednou
měsíčně
• U přístrojů se jmenovitým proudem 80 a 100 A
nutno zajistit ochranu proti přetížení kontaktů
• Průřez připojovaných vodičů 1,5–35 mm2

Skladem

730,- Kč s DPH   ks